Ralfi lezen

Een goed leesniveau is heel belangrijk! Niet alleen kan lezen veel plezier geven, het is noodzakelijk voor bijna alle schoolvakken: je moet begrijpen wat je leest.

Niet iedereen zijn leesauto rijdt even snel en vlot. Daarom zijn wij gestart met ‘Rafli-lezen’.

RALFI is een programma voor kinderen die traag blijven lezen of in een bepaalde leesversnelling blijven hangen. Het is een methodiek waarbij in groepsverband, ondersteund door de leerkracht, teksten gedurende één week “herhaald” worden gelezen.

Het centrale doel van RALFI is het verbeteren van het vloeiend lezen en daarmee het leesniveau verhogen.

De letters RALFI zijn niet willekeurig gekozen, ze staan ieder voor een principe dat van groot belang is bij het toepassen van deze methodiek!

R: Repeated (= herhaald lezen)
A: Assisted (= veel ondersteuning tijdens het lezen)
L: Level (= teksten op een hoog leesversnellingsniveau)
F: Feedback
I: Interactie

RALFI kan ook gebruikt worden om expressief lezen te bevorderen.

Praktisch?

  • 4 maal per week 25 minuten
  • Klasdoorbrekend
  • Het is een methodiek waarbij in groepsverband teksten gedurende één week herhaald worden gelezen waarbij ze ondersteund worden door de zorgleerkracht
  • Voorlezen, koorlezen, duo-lezen

Voorlezen

De eerste 3 keren dat een tekst gelezen wordt leest de leerkracht de tekst eerst zelf vloeiend voor in een normaal leestempo. In principe lezen de kinderen mee terwijl ze bijwijzen. Pas na het voorlezen van de tekst lezen kinderen de tekst zelf.

Koorlezen Bij het lezen in groepen wordt gebruik gemaakt van koorlezen.
Koorlezen ondersteunt het lezen van zwakke lezers en zorgt ervoor dat ze geen last hebben van schaamte tijdens het voorlezen.

Duo-lezen Twee kinderen van RALFI-groep zitten naast elkaar en de één leest de ander de voorgelezen tekst voor. De ander leest (stil voor zichzelf) mee om te helpen waar nodig. Het helpen kan bestaan uit voorzeggen bij aarzeling en ook uit het noemen van het juiste woord als dit fout gelezen wordt. Daarna worden de rollen omgedraaid, zodat beide kinderen één keer lezen en één keer helpen. Het is niet nodig dat er een duidelijk niveauverschil is tussen de kinderen m.b.t. technisch lezen. Als dat niveauverschil er wel is, is het aan te bevelen dat de sterkste lezer het eerst leest.